Welkom

Welkom op de website van Villa Zorgvliet

Er was een moment dat ik hoorde dat het kopen van Oud Zorgvliet voor mij bereikbaar was. Op dat moment was er ook een hoop commotie in het dorp rond de recreatievisie en grote investeerders. Vanuit de vrees dat ook de villa door een grote investeerder gekocht zou worden heb ik de stoute schoenen aangetrokken en het perceel aan Narazreth 4 met de villa gekocht.

Van wat en hoe verder had ik op dat moment nog geen idee. Wel wist ik dat mijn hoofddoel was het huidige beeld zoveel mogelijk behouden. Heel veel mogelijkheden hebben de revue gepasseerd. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in de plannen zoals die er nu liggen:

13 koop-appartementen voor permanente bewoning.

Ik vind het fantastisch één keer een heel bouwproces mee te maken. Aan de andere kant is het fijn dat het een eindig project is. Er kwam een eerste opzet. Daarmee zijn we naar de gemeente gegaan, naar de wethouder en de betrokken ambtenaren. Natuurllijk werden we met huiswerk naar huis gestuurd maar iedere keer waren de gesprekken constructief. 

Eind november 2019 waren we zover dat we de omwonenden konden uitnodigen om ze te informeren en advies te vragen. Daarna zijn we gekomen tot definitieve tekeningen.

Met de welstandscommissie zijn we eruit en het College van B&W heeft een principe akkoord afgegeven. Er word gewerkt aan de wijziging van het bestemmingsplan. Ook alle vereiste onderzoeken zijn ingang gezet. Als alle formaliteiten zijn afgerond gaan we zo snel mogelijk beginnen met slopen en bouwen.